Lidmaatschap

Wilt u lid worden van BZ&PC Bodegraven? Vul dan onderstaand contactformulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons!

Aanmelden voor BZ&PC kan schriftelijk bij het bestuurssecretariaat (Zwanebloem 4, 2811 RH Reeuwijk), via bestuur@bzpc-bodegraven.nl of het inschrijfformulier.
Ook kan je vrijblijvend een training bijwonen of meedoen. Kijk hiervoor bij de informatie van de afdelingen.

Opzeggen van het BZ&PC-lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het bestuurssecretariaat (Zwanebloem 4, 2811 RH Reeuwijk) of via bestuur@bzpc-bodegraven.nl. Na ontvangst wordt de afmelding bekrachtigd per de eerste van de maand, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Contributie
Voor vragen of informatie over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de vereniging, John Peek via penningmeester@bzpc-bodegraven.nl.

Automatische incasso
Contributie betalen via automatische incasso scheelt de penningmeester veel werk. Vul daarom het Formulier Automatische Incasso in en betaal ook via automatische incasso.

Contributie-overzicht per 1.07.20200

Leden t/m 7 jaar € 22,00 per maand
Leden van 8 t/m 11 jaar € 26,10 per maand
Leden van 12 t/m 17 jaar € 29,45 per maand
Leden van 18 jaar en ouder € 35,35 per maand
Sterrenplan  € 7,15 per maand
Leden, niet actief  € 25,00 per jaar
Donateurs + Clubblad  € 25,00 per jaar

Bankrekeningnummer BZ&PC NL37RABO0308846710

Privacy statement