Lidmaatschap

Wilt u lid worden van BZ&PC Bodegraven? Vul dan onderstaand contactformulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons!

Aanmelden voor BZ&PC kan schriftelijk bij het bestuurssecretariaat (Zwanebloem 4, 2811 RH Reeuwijk), via bestuur@bzpc-bodegraven.nl of het inschrijfformulier.
Ook kan je vrijblijvend een training bijwonen of meedoen. Kijk hiervoor bij de informatie van de afdelingen.

Opzeggen van het BZ&PC-lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het bestuurssecretariaat (Zwanebloem 4, 2811 RH Reeuwijk) of via bestuur@bzpc-bodegraven.nl. Na ontvangst wordt de afmelding bekrachtigd per de eerste van de maand, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Contributie
Voor vragen of informatie over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de vereniging, John Peek via penningmeester@bzpc-bodegraven.nl.

Automatische incasso
Contributie betalen via automatische incasso scheelt de penningmeester veel werk. Vul daarom het Formulier Automatische Incasso in en betaal ook via automatische incasso.

Contributie-overzicht per 1.07.20200

Leden t/m 7 jaar € 22,00 per maand
Leden van 8 t/m 11 jaar € 26,10 per maand
Leden van 12 t/m 17 jaar € 29,45 per maand
Leden van 18 jaar en ouder € 35,35 per maand
Sterrenplan  € 7,15 per maand
Leden, niet actief  € 25,00 per jaar
Donateurs + Clubblad  € 25,00 per jaar

Bankrekeningnummer BZ&PC NL37RABO0308846710

  Uw voornaam (verplicht)

  Uw voorletters (verplicht)

  Tussenvoegsel

  Uw achternaam (verplicht)

  Uw Adres (verplicht)

  Uw Postcode (verplicht)

  Uw Woonplaats (verplicht)

  Uw Telefoonnummer (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Geboortedatum (YYYY-MM-DD)*

  Bij welke afdeling wordt u actief? (verplicht)
  ZwemmenWaterpoloSynchroonMegasterSterrenplanKaderOfficial

  Voor welke afdeling wilt u eventueel kader (vrijwilliger) worden? (verplicht)
  GeenZwemmenWaterpoloSynchroon

  Opmerkingen

  Geslacht (verplicht)
  VM

  Bovenstaande gegevens zijn nodig voor de ledenadministratie en worden binnen de vereniging uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en voor het verzenden van het clubblad/digitale nieuwsbrief.

  --

  Voor personen jonger dan 16 jaar:
  Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
  Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).

  Naam

  Telefoon

  Email

  --

  Betalingsgegevens
  Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie (doorlink naar pagina contributie en lidmaatschapsvoorwaarden) in orde te maken, hebben we je rekeningnummer nodig. De contributie wordt per maand geïncasseerd.

  IBAN rekeningnummer (verplicht)

  Ten name van (verplicht)

  Akkoord (verplicht)
  AkkoordNiet akkoord

  --

  Beeldmateriaal
  Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
  Ik heb geen geen/wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben
  Geen bezwaarBezwaar

  Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij BZ&PC!!
  Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, secretaris@bzpc-bodegraven.nl of 06 - 4400 5903

  Je gegevens worden door BZ&PC met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in onze ledenadministratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Klik onderaan deze pagina (blauwe balk) voor het Privacy Statement van BZ&PC.

  Privacy statement