SPORTIVITEIT & RESPECT

Sportiviteit en respect

Als BZ&PC willen we dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten. Een veilig sportklimaat binnen de vereniging begint met een sportieve en respectvolle omgang met en houding naar elkaar. Om ervoor te kunnen zorgen dat ieder op zijn of haar niveau kan presteren en met plezier kan sporten, is het noodzakelijk sportiviteit en respect een vaste plek binnen onze vereniging te geven. Wees sportief en toon respect. Altijd bij BZ&PC.