SPORTIVITEIT & RESPECT

Sportiviteit en respect

Als BZ&PC willen we dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten. Een veilig sportklimaat binnen de vereniging begint met een sportieve en respectvolle omgang met en houding naar elkaar. Om ervoor te kunnen zorgen dat ieder op zijn of haar niveau kan presteren en met plezier kan sporten, is het noodzakelijk sportiviteit en respect een vaste plek binnen onze vereniging te geven. Wees sportief en toon respect. Altijd bij BZ&PC.

Het bestuur van BZ heeft gedragsregels (zie hieronder) opgesteld, die aangeven hoe wij binnen BZ met elkaar sporten en omgaan. De gedragsregels passen bij de huidige tijd, waarin veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. BZ wil duidelijk maken dat ook wij dit serieus nemen. Daarnaast horen de gedragsregels bij de nieuwe eisen om gratis VOG’s voor vrijwilligers aan te kunnen vragen, waarvoor eind dit jaar een deadline staat. Hierom plaatsen wij de gedragsregels nu zonder de leden te raadplegen. Het bestuur zal de gedragsregels in de ALV van 2022 agenderen, zodat eenieder die dat wil er nog op kan reageren.

Document Gedragsregels